Tebliğ Yazım ve Sunum Kuralları

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir. İlaveten Arapça tebliğ yazımı ve sunumu da mümkündür. Sempozyumda tebliği sunmak için verilecek süre 20 dakikadır.  Kabul edilen tebliğlerin özetleri sempozyumdan önce, sunulan tebliğlerin tamamı ise sonra yayınlanacaktır.

Tebliğ teklifleri ve kabul edilen tebliğlerin özetleri ve tam metinleri aşağıdaki tebliğ yazım kuralları doğrultusunda düzenlenip “önemli tarihler” tablosunda ilan edildiği tarihler çerçevesinde, “balkanlarveislam@trakya.edu.tr”  e-mail adresine gönderilmelidir. 

Sayfa Yapısı:

1. Sayfa boyutu, A4; yönü dikey olmalı; kenar boşlukları, her yandan 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalı, satır aralığı 1,5 olmalıdır. 

2. Metne sayfa numarası verilmelidir.

 

Metin Biçimi ve Yazı Tipleri:

1. Bildirilerin tam metinleri Microsoft Word dokümanı ve A4 formatında olmalıdır.

2. Tebliğ başlığı; büyük harflerle, koyu renkte, 12 punto Times New Roman yazı tipiyle iki yana yaslı biçimde olmalıdır. Tebliğ metni 12 punto 1,5 satır aralığı, dipnotlar 10 punto tek satır aralığı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

3. Yazar adı, unvanı, üniversitesi/kurumu, e-posta adresi, cep telefonu numarası, tebliğ başlığının altına ortalanmış biçimde 10 puntoyla yazılmalıdır.

4. Özet başlıkları, özetler ve anahtar kelimeler (Türkçe, İngilizce) 9 punto, tek satır aralığı ve iki yana yaslı olmalıdır.

5. Tebliğ özeti 500 kelimeyi, tam tebliğ metni ise 20 sayfayı aşmamalıdır.

 

Dipnot ve Kaynakça:

1. Dipnot ve Kaynakça dünyada kabul edilen kurallar çerçevesinde olmalıdır.

2. Metin içinde yapılacak kısa alıntılar tırnak içinde ("…") uzun alıntılar ise tırnak kullanılmaksızın, paragraf başı yapıldıktan sonra soldan 2 cm. girilerek, baştan ve sondan iki satır boşluk bırakılarak verilmelidir. Dipnotlar sayfa altında bulunmalıdır. 

3. Tebliğ metninin sonunda Kaynakça alfabetik olarak sıralanmış biçimde yer almalıdır.

Bu içerik 13.05.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1289 kez okundu.