AMAÇ-KONU


Asırları aşan tarihi süreçte İslam dininin Balkanlara ve Balkan halklarına nüfuzu ile insana temas eden hemen hemen her alanda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Balkanlar ait olduğu coğrafya itibariyle Avrupa’da İslam tecrübesini yansıtması açısından hususi bir önem arz etmekle İslam tarihinin ve aynı zamanda manevi zeminini teşkil eden Anadolu İslam anlayışının ihmal edilemeyecek bir halkasını oluşturmaktadır.
Tarihi seyirde Orta Asya, Anadolu ve Balkan coğrafyalarının ortak aklı olarak tezahür eden Anadolu irfanının tesis ettiği İslam algısı, Balkan milletleri için adalet ve hoşgörü temelinde birleştirici bir rol üstlenmenin yanında Balkanların kültür ve medeniyet kodlarının oluşmasında belirleyici unsur olmuştur.
Buna binaen, Balkanların tarihi tecrübelerine yönelik ilgi ve çalışmalar, geçmişte elde edilen kazanımları günümüze ve geleceğe taşıyarak insani kıymetlerin canlı tutulmasına hizmet vazifesi ifa edecektir.
 
Bu maksatla, misyon ve vizyonunun önemli bir paydası ‘’Balkanlar’’ olan Trakya Üniversitesi, Balkanlardaki Anadolu İslam anlayışının farklı boyutlarıyla gün yüzüne çıkarılması ve sürdürülmesi sürecine büyük önem vermektedir. Bu çerçevede Trakya Üniversiteler Birliği çatısı altında Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öncülüğünde İslami Araştırmalar Vakfı (İSAV) işbirliği ile 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde “Balkanlar ve İslam” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlemeyi planlamış bulunuyoruz.
Bu içerik 13.05.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1457 kez okundu.